Skip to main content

Installer VMware Tools på Ubuntu Edgy Eft

Installer VMware Tools på Ubuntu Edgy Eft

Geoffrey Carr

Oppdatering: Hvis du har VMware Workstation versjon 5.5.3, vil du følge den oppdaterte veiledningen. Hvis du bruker versjon 5.5.2 eller under, fortsett på.

Ubuntu fortsetter å utvikle seg, og de forhåndsdefinerte vmware-verktøyene har bare ikke tid til å tilpasse seg. Dette gjør det litt vanskeligere å installere, men ikke umulig.

Det første som er viktig er at du må vite er at du må installere kompileringsverktøyene, som ikke er installert som standard. Kjør disse kommandoene for å komme i gang:

sudo apt-get install build-essential

sudo apt-get install linux-headers-`uname -r`

Den første kommandoen installerer gcc og alle kompilatorverktøyene. Den andre kommandoen installerer headerfiler for kjernen du kjører. Legg merke til at `er den ved siden av 1-tasten på tastaturet.

Nå vil du navigere til VM Installer VMware Tools-menyen:

Dette vil montere vmware-verktøyene i Ubuntu slik at du kan begynne installasjonen. For å installere verktøyene, kjør følgende kommandoer:

cp /cdrom/*.gz /tmp/

cd /tmp

tar xvzf VM*.gz

cd vmware*

sudo ./vmware-install.pl

Velg alle standardinnstillingene. Det vil be deg om at du må kompilere modulen for systemet. Velg ja og fortsett.

Når du er ferdig, start datamaskinen på nytt, og det er alt der.

Testet på: Ubuntu Dapper, Ubuntu Edgy Eft

Link
Plus
Send
Send
Pin