Skip to main content

Tving Terminal Services-klienter til å koble fra når det er tomt

Tving Terminal Services-klienter til å koble fra når det er tomt

Geoffrey Carr

Når du administrerer servere som kjører Windows Server 2000 eller 2003, er en av de mest frustrerende opplevelsene når øktene slås av, men serveren tror fortsatt at de er aktive. Du får denne feilmeldingen, som du sikkert vil møte på et tidspunkt:

Terminserveren har overskredet maksimalt antall tillatte tilkoblinger.

Du kan forhindre at dette skjer ved å angi en policy på serveren for automatisk å koble fra når den er tomgang.

For å endre denne innstillingen, gå til Administrative Tools Terminal Services Configuration.

Klikk på Tilkoblinger i venstre rute, og høyreklikk deretter RDP-TCP og velg Egenskaper. Velg fanen Sessjoner i det resulterende vinduet.

Merk av i boksene for "Overstyr brukerinnstillinger" og endre hvilemodusgrensen til noe rimelig, som en time. Du kan sette den lavere hvis du vil.

Endre radioknappen til "Koble fra sesjon" når økt grense er nådd. Dette vil gjøre alle økter automatisk merket som frakoblet på serveren. Økten vil bli lagret akkurat som den var, men serveren vil markere den som frakoblet, slik at du kan logge inn igjen i sesjonen igjen.

Link
Plus
Send
Send
Pin