Skip to main content

Konverter Windows 7 oppgavelinjen til en dynamisk RAM CPU meter

Konverter Windows 7 oppgavelinjen til en dynamisk RAM CPU meter

Geoffrey Carr

Her er en interessant freeware app som konverterer din gjennomsiktige Windows 7 oppgavelinje til en dynamisk skiftende farget RAM-meter.

RAM oppgavelinje for Windows 7 overvåker RAM-bruken din og konverterer verdiene og viser dem i varierende farger avhengig av RAM-bruken. Grønt betegner Normal, etterfulgt av Orange for Warning, og deretter Rød som står for Kritisk eller høy RAM-bruk.

Appen tilbyr ganske mange tilpasningsalternativer. Du kan få det til å vise totalt minne, fysisk eller bare virtuelt minne; endre fargekoder og så videre.

Last ned siden: DeviantArt.

Hvis du liker å holde øye med minnebruken din hele tiden, er denne appen definitivt for deg!

OPPDATER: RAM-oppgavelinjen er nå RAM CPU oppgavelinje som det overvåker både RAM og CPU!

Temp Taskbar Meter kan også interessere deg!

Link
Plus
Send
Send
Pin