Skip to main content

Navigere mellom XAML Pages: Windows Phone 7.5 Mango Apps Development - Del 21

Navigere mellom XAML Pages: Windows Phone 7.5 Mango Apps Development - Del 21

Geoffrey Carr

Velkommen tilbake til Windows Phone 7.5 Mango App-utviklingsserien. I den siste opplæringen sier vi hvordan man bruker stil og temaer til kontroller. I denne opplæringen ser vi en måte å navigere mellom sider og overføre data fra side til side.

Vi laster XAML-sider i Silverlight-programmer, akkurat som vi laster inn HTML-sider i en nettleser. Som i et nettsted har hver nettside sin egen unike nettadresse (Unified Resource Locator), for eksempel www.thewindowsclub.com. I en Windows Phone 7.5-applikasjon bruker vi en hyperkoblingsknappkontroll og bruker egenskapen NavigateURI med URI (Unified Resource Identifier) ​​på XAML-siden du vil laste. Så la oss komme i gang med et eksempel.

Lag et nytt prosjekt med et unikt navn som 'NavigationDemo'. Høyreklikk deretter på prosjektnavnet i løsningsoppdageren, og velg Legg til og deretter Nytt element. I vinduet Legg til nytt element velg "Windows Phone Portrait-side", gi det et navn som Page1.xaml og klikk deretter Legg til-knapp nederst. Dette vil opprette en ny side som vises i en egen fane i hoveddesignområdet. Bare for klarhet endre sidetittelen til den nye siden til 'Ny side' ved å endre tekstegenskapen til sidetitteltekstblokken. Neste i kategorien MainPage.xaml dra og slipp en hyperkoblingsknapp i designområdet. Endre nå NavigateUri-egenskapen i Egenskaper-vinduet for Hyperlink-knappen. Sett inn følgende streng

/NavigationDemo;component/Views/Page1.xaml

Kjør nå programmet og klikk på hyperkoblingsknappen som vises i emulatoren. Du blir navigert til Page1.xaml fra MainPage.xaml.

Nå for å kunne sende informasjon fra en side til en annen, bruker vi en Querystring. Så vurder en nettadresse som www.abcxyz.com/images.aspx?id=3&language=en. Her blir alt etter spørsmålet kalt spørringen. Du kan merke at vi har to navnverdierpar, nemlig, id = 3 og languae = no. Ampersand tillater oss å legge til ulike deler av informasjon, i dette tilfellet id og språk.

Så nå i fortsettelse til vårt prosjekt vil vi dra og slippe en TextBlock på Page1.xaml siden. Slett egenskapen TextBlock.Text og sett inn følgende C # -kode i PhoneApplicationPage_Loaded-hendelsen.

textBlock1.Text = String.Format ("Verdi: {0}", NavigationContext.QueryString ["id"]);

Så i denne linjen med kode benytter vi av NavigationContext som gir oss tilgang til nettadressen, spesielt spørringen. Vi spesifiserer elementet som vi ønsker å få tilgang til i firkantede parenteser.

Før vi kjører programmet, endrer vi NavigateUri-egenskapen til hyperkoblingsknappen til følgende

/NavigationDemo;component/Views/Page1.xaml?id=1

Vi vil også dra og slippe en annen hyperkoblingsknapp i MainPage.xaml og angi navigasjonsenheten til følgende

/NavigationDemo;component/Views/Page1.xaml?id=2

Nå når du kjører programmet og klikker en hyperkoblingsknapp i emulatoren, vil vi kunne se verdien av ID-en som er overført fra MainPage.xaml. Det er så enkelt å navigere mellom sider i en Windows Phone 7-applikasjon. Fortsett å øve på det til du får det riktig. Nå kan vi lære å jobbe med programfeltet.

Link
Plus
Send
Send
Pin