Skip to main content

Legg til en bruker på Ubuntu Server

Legg til en bruker på Ubuntu Server

Geoffrey Carr

Ubuntu Server er som et hvilket som helst Linux-utvalg, og har fulle flerbrukeregenskaper, og en felles oppgave på hvilken som helst server er å legge til brukere.

useradd

Kommandoen brukeraddadresse lar deg enkelt legge til en ny bruker fra kommandolinjen:

useradd

Denne kommandoen legger til brukeren, men uten ekstra alternativer vil brukeren ikke ha et passord eller en hjemmekatalog.

Merk:hvis du får en melding som sier at kommandoen ikke er funnet, kan du prøve å bruke hele banen, slik:

/usr/sbin/useradd

Du kan bruke alternativet -d til å angi hjemmekatalogen for brukeren. Alternativet -m vil tvinge brukeradd til å opprette hjemmekatalogen. Vi prøver å opprette en brukerkonto med disse alternativene, og bruk deretter passwd-kommandoen for å angi passordet for kontoen. Du kan alternativt sette et passord ved å bruke -p på kommandoen brukeradd, men jeg foretrekker å angi passordet med passwd.

sudo useradd -d /home/testuser -m testuser

sudo passwd testuser

Dette vil opprette brukeren kalt testuser og gi dem sin egen hjemmekatalog i / home / testuser. Filene i den nye hjemmekataloget kopieres fra mappen / etc / skel, som inneholder standard hjemmekatalogfiler. Hvis du ønsket å angi standardverdier for brukerne, ville du gjøre det ved å endre eller legge til filer i den katalogen. Hvis vi ser på den nye hjemmekatalogen for brukeren:

[email protected]:/etc/skel$ ls -la /home/testuser total 20 drwxr-xr-x 2 testuser testuser 4096 2006-12-15 11:34 . drwxr-xr-x 5 root root 4096 2006-12-15 11:37 .. -rw-r–r– 1 testuser testuser 220 2006-12-15 11:34 .bash_logout -rw-r–r– 1 testuser testuser 414 2006-12-15 11:34 .bash_profile -rw-r–r– 1 testuser testuser 2227 2006-12-15 11:34 .bashrc

Du vil legge merke til at det finnes bash-skript i denne katalogen. Hvis du ønsket å angi standard banealternativer for alle nye brukere, ville du gjøre det ved å endre filene i / etc / skel, som da ville bli brukt til å lage disse filene ved hjelp av kommandoen useradd.

adduser

Adduser-kommandoen er enda enklere enn kommandoen useradd, fordi den ber deg om hvert enkelt opplysninger. Jeg finner det litt morsomt at det er to nesten identisk navngitte kommandoer som gjør det samme, men det er linux for deg. Her er syntaksen:

adduser

Eksempel:

[email protected]:/etc/skel$ sudo adduser thegeek Password: Adding user `thegeek’… Adding new group `thegeek’ (1004). Adding new user `thegeek’ (1004) with group `thegeek’. Creating home directory `/home/thegeek’. Copying files from `/etc/skel’ Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: No password supplied Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: password updated successfully Changing the user information for thegeek Enter the new value, or press ENTER for the default Full Name []: The Geek Room Number []: 0 Work Phone []: 555-1212 Home Phone []: 555-1212 Other []: Is the information correct? [y/N] y

Link
Plus
Send
Send
Pin