Skip to main content

Deaktiver Sikkerhetssenter-popupvarsler i Windows Vista

Deaktiver Sikkerhetssenter-popupvarsler i Windows Vista

Geoffrey Carr

Hvis du bestemmer deg for å slå av automatiske oppdateringer, blir du irritert til døden med popupmeldinger fra sikkerhetssenteret som forteller deg at "Kontroller datasikkerhet" eller "Kontroller brannmurstatusen din" hvis du deaktiverte brannmuren. Det er en god ting at du kan slå av disse meldingene.

Før vi begynner: Jeg vil absolutt anbefale å holde brannmuren aktivert til enhver tid.

For å deaktivere popup-meldingene vist ovenfor, høyreklikk på ikonet for det lille røde skjoldet og velg Åpne sikkerhetssenter fra menyen. Du kan også åpne Sikkerhetssenter fra startmenyen.

Klikk på linken for "Endre måten Sikkerhetssenter varsler meg"

Nå ser du en dialog med tre valg. Velg den nederste hvis du ikke vil ha varslene lenger.

Link
Plus
Send
Send
Pin