Skip to main content

Slett filer eldre enn x dager på Linux

Slett filer eldre enn x dager på Linux

Geoffrey Carr

Finneverktøyet på linux lar deg passere i en rekke interessante argumenter, inkludert en til å utføre en annen kommando på hver fil. Vi bruker dette for å finne ut hvilke filer som er eldre enn et visst antall dager, og bruk deretter kommandoen rm for å slette dem.

Kommandosyntax

find /path/to/files* -mtime +5 -exec rm {} ;

Vær oppmerksom på at det er mellomrom mellom rm, {} og ;

Forklaring

  • Det første argumentet er banen til filene. Dette kan være en sti, en katalog eller et wildcard som i eksemplet ovenfor. Jeg vil anbefale å bruke hele banen, og sørg for at du kjører kommandoen uten exec rm for å sikre at du får de riktige resultatene.
  • Det andre argumentet, -mtime, brukes til å spesifisere antall dager gamle som filen er. Hvis du skriver inn +5, vil den finne filer eldre enn 5 dager.
  • Det tredje argumentet, -exec, lar deg passere i en kommando som rm. {} ; på slutten er nødvendig for å avslutte kommandoen.

Dette bør fungere på Ubuntu, Suse, Redhat, eller ganske mye hvilken som helst versjon av Linux.

Link
Plus
Send
Send
Pin