Skip to main content

Fix "Ny transaksjon kan ikke brukes i den angitte transaksjonskoordinatoren" på Server 2003 SP2

Fix "Ny transaksjon kan ikke brukes i den angitte transaksjonskoordinatoren" på Server 2003 SP2

Geoffrey Carr

Hvis du kjører et webprogram med den originale ASP-teknologien på Windows Server 2003, kan du få denne feilmeldingen når du har oppgradert til Service Pack 2: "Ny transaksjon kan ikke brukes i den angitte transaksjonskoordinatoren. [-2147168246]”.

Årsaken til denne feilen er at MSDTC har en innstilling som krever godkjenning for distribuerte transaksjoner, og oppgraderingen til SP2 kan endre innstillingen til nødvendig i stedet for ingen.

For å fikse denne feilen, åpne Component Services og høyreklikk på ikonet Denne datamaskinen og velg egenskaper.

Velg MSDTC-fanen og deretter nederst i vinduet, klikk på Security Configuration-knappen.

I dette vinduet endrer du innstillingen under Transaction Manager Communication til "No Authentication Required".

Dette bør løse denne feilen.

Merk at hvis du har en brannmur mellom webserveren og databaseserveren, bør du sørge for at høye porter er åpne mellom de to maskinene, sammen med RPC, da det også kan føre til samme feil.

Link
Plus
Send
Send
Pin